Chào mừng đến với trung tâm tiếng Nhật Minato

ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỦA MINATO

CEO & JLPT Sensei

Tamaki ss

Tamaki

Kaiwa Manager Sensei

Kaiwa Sensei

Mihira Ss

Mihira

Kaiwa Sensei

Kaiwa Sensei

Kaiwa Sensei

JLPT N4 & N5 Sensei

JLPT N4 & N5 Sensei