Chào mừng đến với trung tâm tiếng Nhật Minato

  • 会社名: MINATO日本語教育センター
  • 創立: 2017年8月 
  • 代表者名:Nguyen Ngoc Tiep
  • 資本金: 1000万円
  • 所在地:三丁目Nguyen Hoang 街 My Dinh 2丁目Nam Tu Liem 区 Ha Noi 市
  • 従業員数: 30名 
Ảnh hoạt động của Minato

Details